Ιστορικό

Η IMPEL (Ιμπέλ), ιδρύθηκε το 2005 με έδρα το συγκρότημα Εφύρα, απέναντι από την Πανεπιστημιούπολη των Ιωαννίνων, με σκοπό να παρέχει τις υπηρεσίες της και να βοηθά επιχειρήσεις οργανισμούς και άτομα να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Μέσα σε μία 5ετία καθιερώθηκε στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, προσαρμόζοντας επίσης εκατοντάδες επιχειρήσεις στα νέα δεδομένα, είτε βελτιώνοντας τη λειτουργία τους, είτε την εικόνα τους, είτε αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Μετά από μία 10ετία ισχυρών και πολύπλευρων πιέσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, προσαρμοζόμενη και η ίδια στις συνθήκες και τις νέες απαιτήσεις, σήμερα η Impel επαναδραστηριοποιείται με ένα νέο μοντέλο λειτουργίας αξιοποιώντας την 15ετή τεχνογνωσία της στην υλοποίηση απαιτητικών projects.