Ιστορικό

Η IMPEL (Ιμπέλ), ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό να παρέχει τις υπηρεσίες της και να βοηθά επιχειρήσεις, οργανισμούς και άτομα να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Έκτοτε, προσάρμοσε 100άδες φορείς σε νέα δεδομένα, βελτιώνοντας τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, παρακολουθόντας συνεχώς το περιβάλλον λειτουργίας, εφαρμόζοντας σύγχρονο management, νέες τεχνολογίες και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Μετά τη μεσολάβηση μίας 10ετίας ισχυρών και πολύπλευρων πιέσεων στο οικονομικό περιβάλλον, προσαρμοζόμενη και η ίδια στις συνθήκες και τις νέες απαιτήσεις, σήμερα η Impel δραστηριοποιείται με ένα νέο μοντέλο λειτουργίας αξιοποιώντας την 15ετή και πλέον τεχνογνωσία της στον σχεδιασμό, διαχείριση ή υλοποίηση απαιτητικών projects